Z myślą o spółkach planujących debiut giełdowy, ale także już notowanych w alternatywnym systemie obrotu do naszej oferty wprowadziliśmy usługi autoryzowanego doradcy – na rynku NewConnect oraz Catalyst.

W ramach podstawowych działań autoryzowanego doradcy weryfikujemy gotowość emitenta do debiutu oraz poprawność dokumentacji pod kątem regulacji ASO. Przygotowujemy właścicieli, zarząd oraz pracowników do funkcjonowania w spółce publicznej. Wspieramy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Doradzamy w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania w alternatywnym systemie.

Będąc autoryzowanym doradcą spółki gruntownie ją poznajemy. Jesteśmy na bieżąco z tym co się w niej dzieje. Rozumiemy ją. Tę wiedzę możemy wykorzystać rozszerzając naszą rolę. Przygotowywanie raportów analitycznych zawierających analizę i komentarz zdarzeń w spółce czy konsultacje planowanych decyzji biznesowych pod kątem inwestorów – to tylko wybrane przykłady.

Rynek NewConnect bywa często tylko przystankiem w drodze na rynek regulowany. Spółki mające takie plany przygotowujemy do obowiązujących tam standardów.

Equity Advisors pełnił funkcję autoryzowanego doradcy dla Telemedycyna Polska S.A., w zakresie wprowadzenia akcji serii D – projekt zrealizowany w 2021 r. W latach 2012 – 2015 wykonywaliśmy zadania autoryzowanego doradcy dla Motoricus S.A., w latach 2016 – 2017 dla Tower Investments S.A., w latach 2012 – 2019 dla Techmadex S.A., a w latach 2018 – 2020 dla Carbon Studio S.A.