Przedsiębiorstwa to żywe organizmy. Ich efektywne krótko i długoterminowe zarządzanie oraz rozwój wymaga wielu decyzji, podejmowanych często w warunkach ograniczonego dostępu do informacji. Przygotowując transakcje wspieramy naszych klientów w procesie decyzyjnym – sprawdzamy dostępne opcje strategiczne, weryfikujemy optymalne sposoby finansowania, analizujemy możliwość przygotowania firmy do sprzedaży w najbliższych latach.

Realizowaliśmy transakcje dla podmiotów z wielu branż pracując z inwestorami strategicznymi i finansowymi. Rozumiemy ich motywacje, sposób działania i oczekiwania. Zdobyte doświadczenie i rozumienie potrzeb przedsiębiorców pozwala nam wdrażać krótko i długoterminowe strategie. Ich przygotowanie zawsze poprzedza wnikliwa analiza rzetelnie zebranych informacji.

Pomagamy naszym klientom zobaczyć ich działalność oczami inwestorów i stworzyć firmę atrakcyjną rynkowo. Jesteśmy zawsze do dyspozycji – prowadzimy cały proces. Nasz sukces mierzymy zadowoleniem klienta z transakcji.

Wydzielenie i sprzedaż części przedsiębiorstwa, zbudowanie odpowiednich kompetencji wewnątrz organizacji, zmiany w modelu biznesu, usprawnienie wewnętrznych procesów – to tylko wybrane przykłady działań podejmowanych w celu zwiększenia wartości firmy z myślą o przyszłej sprzedaży lub pozyskaniu inwestora.