Rozszerzenie działalności o nowy segment usług lub wejście z produktem na rynki zagraniczne wymaga rozeznania partnerów, konkurentów, skali rynku. Dzięki temu łatwiej podjąć decyzję czy rozwijać biznes organicznie, czy poprzez przejęcia.

Uważamy, że nasi klienci najlepiej znają rynek, na którym działają. Sprawia nam jednak wiele radości kiedy nasze opracowania i stawiane w nich tezy pokazują inną perspektywę, wpływają na postrzeganie stojących przed nimi wyzwań czy też stanowią inspirację do rozwoju w nowych obszarach.

Obserwując modele biznesowe naszych klientów nauczyliśmy się patrzeć na rozwój firm oczami doświadczonych menedżerów. Daje nam to dużą przewagę.

Nasze analizy rynkowe sporządzamy w konkretnym celu – by dać przedsiębiorcy wiedzę jakiej potrzebuje do podjęcia decyzji. Niejednokrotnie kluczowej dla jego biznesu. To stanowi wartość naszej pracy.

raporty

BADANIA, ANALIZY I CERTYFIKACJE W POLSCE
Wybrane sektory – analiza rynku
Suplement 2019 do raportu z 2017
BRANŻA OPAKOWAŃ W POLSCE
Podsumowanie 2010-2016 i prognozy 2017-2020
Wyceny spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy
styczeń 2017
BADANIA, ANALIZY I CERTYFIKACJE
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2018
sierpień 2014