BADANIA, ANALIZY I CERTYFIKACJE
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2018
sierpień 2014

Raport obejmuje rynek badań, inspekcji i certyfikacji (ang. testing, inspection and certification – TIC) w ujęciu międzynarodowym oraz krajowym. Usługi w zakresie badań, kontroli i certyfikacji służą weryfikacji oraz potwierdzeniu, że produkty spełniają określone normy w zakresie jakości, składu, bezpieczeństwa itp. Obejmują m.in.: badania laboratoryjne, inspekcje, testowanie produktów i materiałów, zapewnienie jakości, zarządzanie procesem, zarządzanie ryzykiem czy też doradztwo techniczne.

Jeśli działasz, planujesz bądź rozważasz działania na rynku TIC, raport ten może Ci pomóc m.in. w:
–  ocenie możliwości rozwoju rynku i prowadzenia działalności
–  ocenie pozycji konkurencyjnej prowadzonej lub planowanej działalności
–  podjęciu decyzji o formie obecności na tym rynku
–  stworzeniu efektywnej strategii
–  przewidywaniu rozwoju rynku do 2018 roku.

W naszym raporcie przedstawiamy analizę struktury i wielkość rynku TIC w podziale ze względu na rodzaj wykonywanych badań. Przybliżamy poszczególne sektory oraz wskazujemy główne tendencje. Szczególną uwagę poświęciliśmy analizie rynku polskiego. W związku z tym w raporcie  zamieściliśmy jego charakterystykę i strukturę, analizę otoczenia oraz szacunki dotyczące jego wartości. Przedstawione zostały czynniki wzrostu rynku, perspektywy, a także analiza konkurencyjności i koncentracji.

Raport stanowi wyczerpujące źródło informacji rynkowej, obejmujące również dane i analizy opisujące bieżącą sytuację rynku oraz prognozy rozwoju rynku w ujęciu krajowym i globalnym.

Raport został przygotowany przez zespół Equity Advisors.

Zapraszamy do zapoznania się ze skrótem raportu.
W celu zamówienia raportu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia.