BADANIA, ANALIZY I CERTYFIKACJE W POLSCE
Wybrane sektory – analiza rynku
Suplement 2019 do raportu z 2017

Raport BADANIA, ANALIZY I CERTYFIKACJE W POLSCE prezentuje wybrane obszary rynku TIC w Polsce. Tym razem nasze publikowane analizy obejmowały badania żywności i pasz, w tym certyfikację żywności ekologicznej, badania środowiskowe oraz testowanie kosmetyków i badania opakowań. Raport zawiera także opis innych obszarów rynku TIC – opis transakcji na rynku światowym oraz krótką charakterystykę działalności największych podmiotów.

Wnioski przedstawione w raporcie zostały oparte na analizach wielu źródeł, w tym: bazach danych, raportach publicznych, analizach firm konsultingowych, rozmowach z przedstawicielami firm.

Raport został przygotowany przez zespół Equity Advisors.

Mamy nadzieję, że raport będzie dla wszystkich Państwa źródłem intersujących informacji, a dla osób spoza branży – pomocą w zrozumieniu rynku TIC.

W celu otrzymania bezpłatnego raportu przeznaczonego dla Państwa firmy prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia.

Przedmiotowy raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.