W dniu 21 maja 2018 r. zostały podpisane wstępne warunki transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki Exact Systems S.A. Nabywcą będą Paweł Gos oraz Lesław Walaszczyk – obecnie akcjonariusze mniejszościowi zarządzający spółką Exact Systems S.A. – a także fundusze zarządzane przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o. Wartość transakcji wynosi 162,6 mln zł.

„Chcemy się w pełni zaangażować i związać z naszą firmą na następne lata, aby kontynuować jej historię sukcesu” – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems.

Equity Advisors pełni rolę doradcy Grupy Menadżerskiej w organizacji i koordynacji MBO. Jest to kolejny istotny krok w ramach naszej współpracy z menadżerami i Exact Systems, m.in. po przejęciu przez firmę Grupy CRS w Belgii i Polsce w 2015 r. oraz spółki QLS z Portugalii w 2017 r.

Exact Systems S.A. działa od 2004 r. i jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej, elektronicznej oraz AGD. Głównymi odbiorcami usług firmy są producenci samochodów oraz ich dostawcy i poddostawcy a także zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 12 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach. Spółka współpracuje z ok. 5,5 tys. kontrolerów i inspektorów.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, która w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

CVI (jako Credit Value Investments) od 2012 r. zrealizowała ponad 700 transakcji, w tym 450 typu private debt. Obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W dniu 30 marca 2018 r. Work Service, Paweł Gos oraz Lesław Walaszczyk podpisali przedwstępną warunkową umowę dotyczącą sprzedaży akcji w Exact Systems S,A. Nabywcą będzie Oaktree Capital Management reprezentowana w Polsce przez Cornerstone Partners. Na podstawie umowy, Work Service zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki. Wartość transakcji wynosi 178,6 mln zł.

Equity Advisors pełnił rolę doradcy Exact Systems i akcjonariuszy mniejszościowych. Jest to nasza kolejna transakcja realizowana we współpracy z Exact Systems po przejęciu przez firmę Grupy CRS w Belgii i Polsce w 2015 r. oraz spółki QLS z Portugalii w 2017 r.

Exact Systems S. A. działa od 2004 r. i jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej, elektronicznej oraz AGD. Głównymi odbiorcami usług firmy są producenci samochodów oraz ich dostawcy i poddostawcy a także zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 14 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz Chinach. Spółka współpracuje z ok. 5,5 tys. kontrolerów i inspektorów.

Cornerstone Partners działa od 2001 r. i jest firmą inwestycyjną, która koncentruje się na inwestycjach typu private equity. Fundusz jest inwestorem m.in. w Multimedia Polska, Smyk, czy Proservice. Od 2015 roku Cornerstone Partners jest wyłącznym partnerem Europejskiej Grupy Kapitałowej Oaktree w pozyskiwaniu, realizacji i obsłudze transakcji kapitałowych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Oaktree Capital Management (UK) LLP działa od 1995 r. i jest wiodącą globalną firmą zarządzającą inwestycjami alternatywnymi, posiadającą doświadczenie w zakresie strategii kredytowych. Firma ma siedzibę w Los Angeles, zatrudnia ponad 900 pracowników w biurach znajdujących się w 17 miastach na całym świecie.

Dnia 27 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Tower Investments S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C.

Equity Advisors pełnił funkcję doradcy finansowego Tower Investments S.A i brał udział w sporządzaniu części finansowej prospektu.

Tower Investments S.A. zajmuje się kompleksową realizacją projektów deweloperskich. Spółka specjalizuje się w obsłudze sieci handlowych, od wyboru lokalizacji do realizacji obiektu pod klucz. Klientami spółki są m.in. Netto, Biedronka, Intermarche, Shell czy BP.

Działalność Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. obejmuje usługi deweloperskie, parki handlowe Shopin oraz serwis deweloperski, w skład którego wchodzi: realizacja wybranych elementów procesu inwestycyjnego, usługi doradcze, usługi zastępstwa inwestycyjnego, projektowanie wnętrz.

W ostatnim numerze czasopisma „Chemia i Biznes” ukazał się artykuł Błażeja Żarny dotyczący rozwoju rynku opakowań w Polsce.

Obecność przedstawicieli branży na giełdzie, fuzje, przejęcia i akwizycje w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – to tylko niektóre z kwestii poruszonych w artykule.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury!

„Dokąd zmierza polski rynek opakowań?”, CHEMIA I BIZNES (nr 3/2017), s. 56-57.

Miło nam poinformować o ukazaniu się wywiadu z prezesem zarządu Dawidem Michalikiem w majowym numerze PLASTICS REVIEW – miesięczniku poświęconym branży tworzyw sztucznych.

Rozmowa dotyczyła sytuacji bieżącej oraz perspektyw rozwoju branży opakowań – jej struktury, wielkości oraz tendencji – także pod kątem konsolidacji. Poruszony został także temat opakowań polimerowych, które stanowią obecnie połowę polskiego rynku opakowań.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wywiadem!

„Biznes pod presja konsolidacji”, PLASTICS REVIEW maj 2017, s. 70-72.

Zapraszamy również do zapoznania się ze skrótem raportu przygotowanym przez zespół Equity Advisors „Branża opakowań w Polsce – podsumowanie 2010-2016 i prognozy 2017-2020. Wyceny spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy”.

Wartość rynku opakowań od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Na rynku działają globalne koncerny, ale także wiele mniejszych, konkurujących ze sobą firm. To powoduje, że branża podlega silnym trendom konsolidacyjnym.

Raport „Branża opakowań w Polsce – podsumowanie 2010-2016 i prognozy 2017-2020. Wyceny spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy” prezentuje wyceny spółek z branży opakowań. Analizę otwiera przegląd spółek publicznych w Polsce oraz pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Podobny zakres ma analiza wyceny spółek niepublicznych, które zostały przedstawione poprzez transakcje fuzji i przejęć zrealizowane w latach 2010-2016.

Poza kwestią wycen w raporcie znajdziemy także charakterystykę branży opakowań w Polsce m.in. z uwzględnieniem warunków konkurencyjnych w takich segmentach jak „plastik”, „papier”, „metal”, „szkło”, „drewno”. W raporcie znajdziemy także opis koncentracji rynku, trendów konsolidacyjnych oraz prognozy rozwoju rynku do 2020 roku.

Analizy zostały wykonane w oparciu o dane finansowe spółek za lata 2012-2015.

Mamy nadzieję, że lektura raportu będzie dla wszystkich Państwa źródłem interesujących informacji, a dla osób spoza branży – pomocą w zrozumieniu rynku opakowań.

Zapraszamy do zapoznania się ze skrótem raportu.

W celu zamówienia raportu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza.

W dniu dzisiejszym Exact Systems S.A. – lider kontroli jakości w branży motoryzacyjnej w Polsce – zawarła warunkową umowę nabycia portugalskiej spółki QLS Automotive. Transakcja o wartości 9,2 mln euro, w której Equity Advisors był doradcą kupującego, pozwoliła Exact Systems na jednoczesne wejście na rynek portugalski i hiszpański. To już nasza kolejna wspólnie zrealizowana transakcja M&A.

Realizacja tej transakcji wzmacnia pozycję Exact Systems S.A. na rynku europejskim, na którym jest już obecna w 13 krajach, co daje jej miejsce w czołówce największych dostawców usług kontroli jakości w branży motoryzacyjnej. Obecność na wielu rynkach (także w Chinach) zwiększa możliwości w zakresie kompleksowej obsługi klientów mających dostawców w różnych krajach, co jest standardem w branży motoryzacyjnej.

– Akwizycja wiodącego gracza na rynku portugalskim stanowi dla nas znaczące wzmocnienie potencjału usług dla naszych klientów w branży motoryzacyjnej. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w konsolidacji rynku kontroli jakości w Europie – mówi Lesław Walaszczyk – wiceprezes zarządu Exact Systems S.A.

Ekspansja na rynki zagraniczne to jeden z celów strategicznych spółki. Zakup QLS Automotive, przejęcia zrealizowane w ostatnich latach oraz aktualnie prowadzone działania są najlepszym potwierdzeniem konsekwencji i wysokich kompetencji spółki w rozwoju poprzez M&A.

Equity Advisors pełnił rolę doradcy transakcyjnego Exact Systems. Doradcą prawnym w procesie była kancelaria Crido Legal.

Exact Systems S. A. działa od 2004 r. i jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są producenci samochodów oraz ich dostawcy i poddostawcy a także zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej oraz AGD. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w kilkunastu państwach w Europie oraz w Chinach. Spółka współpracuje z ok. 5 tys. kontrolerów i inspektorów.

Miło nam poinformować, że nasz klient – spółka Tower Investments S.A przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji, w której pozyskała 10 mln zł. Pierwszego lipca 2016 r., po niespełna 4 tygodniach od złożenia wniosku, akcje spółki Tower Investments S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Zespół EA doradzał Spółce w procesie emisji akcji. EA pełni także funkcję autoryzowanego doradcy Spółki.

Tower Investments S.A. zajmuje się kompleksową realizacją projektów deweloperskich, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi sieci handlowo-usługowych, specjalizując się w wyszukiwaniu i nabywaniu atrakcyjnych lokalizacji. Działalność Grupy Tower Investments obejmuje: usługi i serwis deweloperski oraz realizację parków handlowych SHOPIN.

Miło nam poinformować o kolejnej ofercie obligacji zrealizowanej przez naszego klienta. W dniu wczorajszym krakowska spółka DLJM System sp. z o.o. dokonała przydziału obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje objął fundusz zarządzany przez Credit Value Investments.

Equity Advisors reprezentował Spółkę w rozmowach z inwestorami a także koordynował proces emisji obligacji.

DLJM System sp. z o.o. działa w sektorze inteligentnego budownictwa (BMS). Specjalizuje się również w projektowaniu i wykonawstwie instalacji elektrycznych, słaboprądowych i integracji automatyki budynkowej dla obiektów przemysłowych, magazynowych, biurowych i domów. Spółka posiada nowoczesne Laboratorium Automatyki Budynkowej, które świadczy usługi w zakresie badania i optymalizacji urządzeń oraz systemów inteligentnego budownictwa. Spółka rozwija usługi smart metering pozwalające klientom na monitorowanie zużycia mediów w rozproszonej sieć obiektów handlowych, magazynowych czy logistycznych.

Miło nam poinformować o zakończeniu kolejnej transakcji zrealizowanej z naszym udziałem. W ostatnich dniach sfinalizowana została sprzedaż pakietu akcji spółki Euro-tax.pl, który od pięciu lat był w posiadaniu EVF I Investments. Transakcja ta była realizacją strategii inwestycyjnej funduszu. W ostatnich latach Euro-Tax.pl S.A. ugruntował swoją pozycję na rynku zwrotu podatków świadcząc usługi dla pracowników w kolejnych krajach Europy.

Equity Advisors reprezentował funduszu w rozmowach z inwestorami zainteresowanymi nabyciem pakietu akcji Euro-tax.pl. Było to kolejne przedsięwzięcie, przy którym mieliśmy okazję wspólnie pracować.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm zarządzających private equity i venture capital w Europie Środkowej i Wschodniej. Działa od 1990 roku. Od początku działalności fundusze EI zainwestowały 1,6 miliardów euro w 133 spółki. Ponad sto dotychczas zakończonych inwestycji pozwoliło uzyskać przychody brutto w wysokości blisko 2,2 miliardów euro.

Euro-Tax.pl S.A. świadczy usługi związane z odzyskiwaniem nadpłaconego podatku oraz uzyskiwaniem zasiłków rodzinnych i opiekuńczych. Spółka kieruje swoją ofertę do obywateli Polski oraz Rumunii, którzy pracują lub pracowali w ciągu ostatnich kilku lat w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii lub USA. Grupa Kapitałowa Euro-tax.pl działa w modelu B2C poprzez markę euro-tax.pl oraz w modelu B2B – pod marką CUF. Od 2010 r. Akcje Euro-Tax.pl S.A. od 2010 r. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z kolejnych transakcji zrealizowanych w tym roku przy udziale Equity Advisors. Miło nam przekazać, że zakończony został proces przejęcia przez Exact Systems (z grupy kapitałowej Work Service S.A.), dwóch spółek z siedzibą w Polsce i Belgii. Spółki zostały kupione od niemieckiego właściciela, a sama transakcja ma na celu wzmocnienie pozycji Exact Systems na rynku polskim oraz wejście na nowy rynek – belgijski. Cena przejęcia za spółkę polską wyniosła 5,675 mln euro, natomiast za spółkę belgijską 1,5 mln euro – łączna cena to 7,15 mln euro (30 mln zł). Jednym z elementów transakcji jest również opcja przejęcia spółki działającej na rynku niemieckim.

Equity Advisors jest wiodącym doradcą Exact Systems, odpowiedzialnym za proces akwizycyjny, w tym wybór oraz doradztwo w zakresie celów przejęcia, negocjacje umowy inwestycyjnej, a także za koordynację całego procesu.

Naszemu klientowi życzymy, aby zakończony proces w jak najlepszy sposób przyczynił się do rozwoju spółki w Polsce i Europie oraz sukcesu w realizacji kolejnych planowanych akwizycji.

Exact Systems działa od 2004 r. i jest obecnie czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Grupa Kapitałowa Exact Systems zatrudnia obecnie ponad 3500 osób, które deleguje do prac u swoich Klientów, korzystając z rozbudowanej struktury 35 biur operacyjnych na terenie całej Europy.

Miło nam poinformować, że właśnie zakończyliśmy proces pozyskania inwestora finansowego dla naszego klienta – J.S. Hamilton Poland S.A. z Gdyni. Zwieńczeniem naszej dwuletniej współpracy, mającej na celu wzrost wartości spółki m.in. poprzez zmiany w grupie kapitałowej i pozyskanie finansowania, było zawarcie umowy inwestycyjnej z funduszem zarządzanym przez Enterprise Investors. Fundusz zainwestuje w Spółkę do 33 mln zł obejmując ok. 19 proc. pakiet akcji.

Equity Advisors było doradcą spółki i właściciela, odpowiedzialnym za rozmowy z inwestorem, negocjacje umowy, wsparcie w procesie due diligence oraz koordynację całego procesu.

Naszemu klientowi życzymy, aby pozyskane środki w jak najlepszy sposób przyczyniły się do rozwoju grupy kapitałowej w Polsce i Europie.

J.S. Hamilton Poland jest jednym z wiodących podmiotów na rynku badań, analiz i certyfikacji, o przychodach przekraczających 57 mln zł. Posiada nowoczesne laboratorium centralne w Gdyni oraz sieć mniejszych laboratoriów mikrobiologicznych na terenie całej Polski. To pozwala na oferowanie szerokiego spektrum badań analitycznych oraz usług rzeczoznawczo-kontrolnych. Oferta w zakresie badań i analiz obejmuje m.in. badania żywności, środowiska, paliw i chemikaliów, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także farmaceutyków i opakowań. Spółka rozwija działalność za granicą – posiada oddziały na Łotwie i w Rumunii. Wykwalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesna infrastruktura znajduje odzwierciedlenie w atrakcyjnej ofercie spółki, którą charakteryzuje szybkość realizacji usług i szeroki zakres badań. Natomiast potwierdzeniem pozycji rynkowej i jakości usług jest liczne grono stałych klientów oraz posiadane certyfikaty i akredytacje.

W dniu 13 października 2014 r. pomiędzy Zetkama S.A. a Techmadex S.A. oraz kluczowymi akcjonariuszami Techmadex została zawarta umowa inwestycyjna określająca zasady uzyskania przez Zetkama bezpośredniej kontroli kapitałowej nad spółką. Proces ten będzie odbywał się dwuetapowo, tj. poprzez zawarcie przez Zetkama umów sprzedaży akcji z kluczowymi akcjonariuszami spółki oraz w drodze objęcia akcji nowej emisji. Zetkama zamierza objąć 423 327 akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Techmadex, a następnie nabyć łącznie 350 000 akcji spółki. Akcje te będą stanowiły ok. 51,6 proc. kapitału zakładowego i będą uprawniały do 773 327 głosów na WZA (51,6 proc.). Łączna kwota, jaką zgodnie z umową Zetkama jest zobowiązana do uiszczenia za przejęcie kontroli nad Techmadex wynosi maksymalnie 15,67 mln zł.

Equity Advisors Sp. z o.o. pełnił w tym procesie rolę strategicznego doradcy Techmadex biorąc udział w pracach due diligence, ustalaniu warunków transakcji oraz negocjacji umowy inwestycyjnej.

Techmadex S.A. prowadzi działalność w 3 obszarach:

 • automatyka przemysłowa – obejmująca projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i serwis systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych – głównie
  dla branży gazowniczej;
 • serwis i remont urządzeń gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, sprężarek gazu;
 • handel urządzeniami transportowymi – tj. wózki widłowe i platformowe oraz urządzenia do przenoszenia kontenerów.

Od 2012 r. akcje Techmadex S.A. są notowane na rynku NewConnect.

Raport obejmuje rynek badań, inspekcji i certyfikacji (ang. testing, inspection and certification – TIC) w ujęciu międzynarodowym oraz krajowym. Usługi w zakresie badań, kontroli i certyfikacji służą weryfikacji oraz potwierdzeniu, że produkty spełniają określone normy w zakresie jakości, składu, bezpieczeństwa itp. Obejmują m.in.: badania laboratoryjne, inspekcje, testowanie produktów i materiałów, zapewnienie jakości, zarządzanie procesem, zarządzanie ryzykiem czy też doradztwo techniczne.

Jeśli działasz, planujesz bądź rozważasz działania na rynku TIC, raport ten może Ci pomóc m.in. w:
–  ocenie możliwości rozwoju rynku i prowadzenia działalności
–  ocenie pozycji konkurencyjnej prowadzonej lub planowanej działalności
–  podjęciu decyzji o formie obecności na tym rynku
–  stworzeniu efektywnej strategii
–  przewidywaniu rozwoju rynku do 2018 roku.

W naszym raporcie przedstawiamy analizę struktury i wielkość rynku TIC w podziale ze względu na rodzaj wykonywanych badań. Przybliżamy poszczególne sektory oraz wskazujemy główne tendencje. Szczególną uwagę poświęciliśmy analizie rynku polskiego. W związku z tym w raporcie  zamieściliśmy jego charakterystykę i strukturę, analizę otoczenia oraz szacunki dotyczące jego wartości. Przedstawione zostały czynniki wzrostu rynku, perspektywy, a także analiza konkurencyjności i koncentracji.

Raport stanowi wyczerpujące źródło informacji rynkowej, obejmujące również dane i analizy opisujące bieżącą sytuację rynku oraz prognozy rozwoju rynku w ujęciu krajowym i globalnym.

Raport został przygotowany przez zespół Equity Advisors.

Zapraszamy do zapoznania się ze skrótem raportu.
W celu zamówienia raportu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia.

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Techmadex S.A. zakończył niepubliczną ofertę obligacji, w  wyniku której pozyskał 7 mln zł. Obligacje są niezabezpieczone. Zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych. Termin wykupu obligacji ustalono na dzień 27 czerwca 2016 r.

Equity Advisors doradzał Techmadex S.A. w procesie emisji obligacji. Życzymy aby pozyskane środki przyczyniły się do szybkiego rozwoju spółki.

Techmadex S.A. prowadzi działalność w 3 obszarach:

 • automatyka przemysłowa – obejmująca projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i serwis systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych –
  głównie dla branży gazowniczej;
 • serwis i remont urządzeń gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, sprężarek gazu;
 • handel urządzeniami transportowymi – tj. wózki widłowe i platformowe oraz urządzenia do przenoszenia kontenerów.

Katowice, 5 marca 2013 r.

Dynamika zmian na rynku oraz zaostrzająca się konkurencja sprawia, że zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego wartością staje się coraz bardziej istotne. Stąd pomysł zorganizowania spotkania podczas którego zaprezentowane zostaną sposoby  zwiększenia dynamiki rozwoju przedsiębiorstw. Będzie to też okazja do zapoznania się z dostępnymi możliwościami finansowania inwestycji i rozwoju oraz poznania doświadczeń ludzi, którzy stosują te rozwiązania na co dzień w swoich przedsiębiorstwach.

Seminarium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej średnich przedsiębiorstw oraz dla wszystkich osób zainteresowanych innowacyjnymi strategiami rozwoju, optymalizacją kosztów i skutecznym pozyskiwaniem finansowania inwestycji.

Wszystkie informacje o konferencji, w tym formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie http://www.biznesnabieradynamiki.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Inwestorzy powinni być usatysfakcjonowani, jednostkowe przychody spółki ze sprzedaży za cztery kwartały 2012 r. wyniosły 19,9 mln zł, co stanowi 14% więcej niż prognozowała Spółka w październiku i 37% więcej niż w 2011 r. – poinformował Techmadex w notatce prasowej. Czytaj więcej

W dniu 19 lutego 2013 r. spółka zależna Emitenta – Eda-Serwis Sp. z o.o. zawarła z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. umowę na przebudowę instalacji chłodzenia sprężarek tłokowych. Wartość umowy to 4 790 000 zł netto. Termin realizacji: 20 grudnia 2013 r. Czytaj więcej

W dniu 4 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Techmadex S.A. o kwotę nie większą niż 5 380 zł poprzez emisję nie więcej niż 53 800 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Podwyższenie jest związane z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego na lata 2013-2014 uchwalonego na ostatnim NWZA. Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym Techmadex S.A. opublikował raport okresowy za czwarty kwartał 2012 r. Treść raportu

W dniu dzisiejszym Spółka opublikowała raport okresowy za czwarty kwartał 2012 r. Treść raportu

W dniu dzisiejszym Zarząd Techmadex poinformował o zawarciu pomiędzy konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Techmadex S.A. a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. umowy na budowę stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia w Sękocinie Nowym. Wartość netto Umowy wynosi 17,2 mln zł, z czego dla Techmadex S.A. przypada 6,2 mln zł, w tym wynagrodzenie za wykonanie I etapu realizowanego w 2013 r. wynosi 4,1 mln zł. Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym Techmadex poinformował o odwołaniu z Rady Nadzorczej Pani Janiny Nitka oraz powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Antoniego Macewicza. Treść raportu

W związku z wczorajszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki w dniu dzisiejszym Techmadex S.A. opublikował treść uchwał podjętych na NWZA. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. Treść raportu

W dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

W dniu dzisiejszym Zarząd Techmadex S.A. poinformował o zawarciu przez Eda Serwis Sp. z o.o. oraz GP Energia Sp. z o.o. – spółki zależne Emitenta – z JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. oraz z Izostal S.A. porozumienia wykonawczego (w ramach utworzonego konsorcjum) w związku z realizacją I etapu rozbudowy węzła Odolanów wykonywaną na podstawie umowy konsorcjum zawartej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. Wartość netto przedmiotu umowy to 38,6 mln zł. Udział Eda-Serwis Sp. z o.o. w wynagrodzeniu wynosi 7,4 mln zł a GP Energia Sp. z o.o. – 4,9 mln zł. Treść raportu


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Podsumowaniem analitycznym Techmadex S.A.

Pełna, bezpłatna wersja raportu dostępna jest po wypełnieniu formularza kontaktowego. Formularz

Zarząd Motoricus S.A. poinformował o przyznaniu Spółce dofinansowania na realizację projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Motoricus S.A.” w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Łącza kwota dofinansowania wynosi 202 893,50 zł, co stanowi 50,81% kosztów kwalifikowanych. Spółka zakłada realizację projektu w 2013 r. Treść raportu

Zarząd Motoricus S.A. na podstawie wewnętrznych raportów oraz po analizie przychodów za listopad oraz grudzień 2012 r. podjął decyzję o korekcie prognozowanych przychodów oraz odwołaniu pozostałych elementów wcześniej publikowanych prognoz. Nowa prognoza przewiduje osiągnięcie w 2012 r. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 53,5 mln zł. Treść raportu

W skład konsorcjum wchodzą także: Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. – lider konsorcjum, Gascontrol Polska Sp. z o.o. oraz Gaz & Oil PROJECT MANAGEMENT Sp. z o.o. Przedmiotem oferty jest budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia w Sękocinie Nowym. Całkowita wartość oferty wynosi 17,2 mln zł netto, z czego dla Techmadex S.A. przypada ok. 6,2 mln zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2015 r. Treść raportu

Techmadex S.A. poinformował o objęciu 9 800 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej GP Energia Sp. z o.o. Po rejestracji zmian w kapitale zakładowym spółki zależnej oraz uwzględniając wcześniejszy zakup udziałów od jednego ze wspólników Emitent zwiększy swoje zaangażowanie w spółce do 12 600 udziałów, co stanowić będzie 90,00% kapitału zakładowego oraz 81,82% głosów na ZW. Łączna cena za objęte i zakupione udziały to 588 tys. zł. Treść raportu

W dniu 5 listopada 2012 r. Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A. – lider Konsorcjum, GP Energia Sp. z o.o. (spółka zależna Techmadex S.A.) oraz Atrem S.A. zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. umowa na budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy o wartości 26,47 mln zł. Udział Techmadex S.A. w wynagrodzeniu Konsorcjum wynosi 40%, natomiast udział GP Energia Sp. z o.o. 20%. Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym Techmadex S.A. opublikował raport okresowy za trzeci kwartał 2012 r. Treść raportu

W dniu dzisiejszym Spółka opublikowała raport okresowy za trzeci kwartał 2012 r. Treść raportu

Oferta konsorcjum składającego się z firm: Techmadex S.A., GP Energia Sp. z o.o. oraz Atrem S.A. została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym  na budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy prowadzonym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. Całkowita wartość zamówienia wynosi 26,5 mln zł netto. Notatka prasowa

Zapraszamy do zapoznania się z Podsumowaniem analitycznym Techmadex S.A.

Pełna, bezpłatna wersja raportu dostępna jest po wypełnieniu formularza kontaktowego. Formularz

W trzecim kwartale 2012 r. Techmadex S.A. przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji, poprzedzającą wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.  Dnia 2 października akcje serii B, C i D zostały wprowadzone do obrotu, a 4 października zadebiutowały na rynku NewConnect.

Equity Advisors pełnił rolę doradcy emitenta w procesie emisji akcji oraz przygotowania spółki do funkcjonowania na giełdzie. Equity Advisors jest także Autoryzowanym Doradcą Techmadex. Naszemu klientowi, życzymy wielu sukcesów!

Techmadex S.A. prowadzi działalność w 3 obszarach:

 • automatyka przemysłowa – obejmująca projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i serwis systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych – głównie dla branży gazowniczej;
 • serwis i remont urządzeń gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, sprężarek gazu;
 • handel urządzeniami transportowymi – tj. wózki widłowe i platformowe oraz urządzenia do przenoszenia kontenerów.

W dniu dzisiejszym akcje spółki Techmadex S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Equity Advisors jest Autoryzowanym Doradcą Spółki.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z:

– wywiadem z Prezesem Techmadex S.A. – Dariuszem Gilem (wywiad),
– Dokumentem Informacyjnym. Dokument