Sprzedaż firmy to dla wielu właścicieli sprzedaż dorobku całego życia. Wydarzenie ważne oraz emocjonujące – porównywalne do utworzenia i  rozwijania działalności. Chęć uzyskania dobrej ceny, ale także „przekazania firmy w odpowiednie ręce” – takie, które zadbają o dalszy rozwój, pracowników i kulturę firmy – to najczęstsze warunki stawiane przez właścicieli.

Mamy to na uwadze. Szukamy właściwego partnera, który da najlepszą cenę. Do sprzedaży firmy podchodzimy kompleksowo. Pomagamy zaplanować każdy etap procesu. Przygotowujemy memorandum informacyjne. Budujemy konkurencyjny proces sprzedaży. Proces, którego celem jest znalezienie najlepszego kupującego – inwestora, który dostrzeże i uwzględni w ofercie synergie pomiędzy oboma biznesami. Takie podejście umożliwia uzyskanie optymalnych warunków zamiany przedsiębiorstwa na płynne aktywa oraz kontynuację biznesu przez kupującego.

Naszym pierwszym krokiem jest szczegółowa analiza przedsiębiorstwa, która pozwala na określenie możliwej wartości sprzedaży, wskazanie argumentów za zwiększeniem ceny oraz identyfikację obszarów ryzyka. W oparciu o nasze zasoby i relacje biznesowe przygotowujemy listę potencjalnych kupujących – lokalnych i (lub) zagranicznych, ale zawsze dopasowanych do profilu działalności firmy. Nasz model działania zapewnia także pełną poufność w relacji z klientami, dostawcami i pracownikami.