Obligacje korporacyjne są instrumentem zdecydowanie bardziej elastycznym niż kredyt bankowy. W projektach inwestycyjnych o wyższym poziomie ryzyka mogą z powodzeniem uzupełnić bądź zastąpić finansowanie bankowe.

Potrafimy w krótkim czasie ocenić jakie finansowanie dłużne jest optymalne dla naszego klienta. Analizujemy biznes, wyniki finansowe, strukturę bilansu. Bierzemy pod uwagę strategię rozwoju i plany inwestycyjne. Współpracujemy blisko z przedsiębiorcami podczas przygotowań i negocjacji warunków – aż do zawarcia transakcji. Z pasją, inicjatywą i zaangażowaniem pracujemy w interesie naszych klientów.

Wiedza i relacje na rynku kapitałowym pozwalają nam identyfikować inwestorów najbardziej odpowiednich dla naszych klientów. Nasza niezależność oraz wiedza gwarantują wybór najlepszej alternatywy.