Techmadex S.A.

W dniu 13 października 2014 r. pomiędzy Zetkama S.A. (obecnie Mangata Holding S.A.) a Techmadex S.A. oraz kluczowymi akcjonariuszami została zawarta umowa inwestycyjna określająca zasady uzyskania przez Zetkama bezpośredniej kontroli kapitałowej nad spółką (51,62 proc.). Wartość pakietu kontrolnego została wyceniona na 15,67 mln zł.

Equity Advisors pełnił w tym procesie rolę strategicznego doradcy Techmadex biorąc udział w pracach due diligence, ustalaniu warunków transakcji oraz negocjacji umowy inwestycyjnej.

Techmadex S.A. prowadzi działalność w 3 obszarach, którymi są:

  • automatyka przemysłowa – obejmująca projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i serwis systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych – głównie dla branży gazowniczej;
  • serwis i remont urządzeń gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, sprężarek gazu;
  • handel urządzeniami transportowymi – tj. wózki widłowe i platformowe oraz urządzenia do przenoszenia kontenerów.

Od 2012 r. akcje Techmadex S.A. są notowane na rynku NewConnect.

ostatnio zrealizowane transakcje

transakcje

transakcje

transakcje