Cloudity sp. z o.o.

W listopadzie 2022 r. polska spółka Cloudity – Salesforce Platinum Consulting Partner i francuska Hardis Group połączyły siły. Dla Hardis Group jest to ważny krok w ekspansji na rynku europejskim i szansa na to, aby stać się czołowym integratorem Salesforce (oprogramowania do zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami) w Europie.

Equity Advisors był wyłącznym doradcą transakcyjnym Cloudity w procesie przejęcia przez Hardis Group.

Cloudity sp. z o.o. specjalizuje się w transformacji cyfrowej w oparciu o rozwiązania Salesforce. Spółka powstała w 2014 roku w Warszawie. Obecnie  zatrudnia 200 osób i posiada oddziały w Berlinie i w Sztokholmie, skąd świadczy usługi dla klientów z całego świata. W 2022 r. planuje przychody powyżej 10 mln euro.

Hardis Group świadczy usługi w zakresie doradztwa i IT oraz integracji rozwiązań Salesforce i Workplace from Meta. Hardis Group powstała w 1984 r., a od 2017 jest również integratorem Salesforce.  Grupa zatrudnia ponad 1200 osób, a jej przychody przekraczają 130 mln euro.

ostatnio zrealizowane transakcje

transakcje

transakcje

transakcje