Loglab sp. z o.o.

W czwartym kwartale 2017 r. spółka Loglab sp. z o.o. pozyskała finansowanie do projektu „System dialogu tekstowego do komunikacji z internetowym sklepem spożywczym”. Wartość całego finansowania projektu to 2 mln zł, z czego część współfinansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

Equity Advisors pełnił funkcję doradcy emitenta w procesie pozyskania finansowania wkładu własnego.

Loglab sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań z zakresu e-commerce. Przedmiotem szczególnych zainteresowań Spółki są chatbot’y, które dzięki swojemu potencjałowi zaczynają rewolucjonizować sposób komunikacji z klientami. Wdrożone na rynkach rozwiązania oparte na chatbot’ach odniosły sukces m.in. w zakresie rezerwacji taksówek, płatności za rachunki, czy wysyłania wiadomości tekstowych za pomocą poleceń głosowych.

Projekt realizowany przez Loglab będzie koncentrował się na zagadnieniach związanych z komunikacją w obszarze żywności. System dialogu tekstowego realizowany będzie przez zespół Spółki, w skład który wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem z zakresu budowy złożonych baz wiedzy, czy analizy danych.

ostatnio zrealizowane transakcje

transakcje

transakcje

transakcje