DLJM System sp. z o.o.

W czerwcu 2016 r. krakowska spółka DLJM System sp. z o.o. przeprowadziła emisję obligacji o wartości 10 mln zł. Obligacje objął fundusz zarządzany przez Credit Value Investments.

Equity Advisors reprezentował DLJM System sp. z o.o. w rozmowach z inwestorami, a także koordynował proces emisji obligacji.

DLJM System sp. z o.o. działa w sektorze inteligentnego budownictwa (BMS). Specjalizuje się również w projektowaniu i wykonawstwie instalacji elektrycznych, słaboprądowych i integracji automatyki budynkowej dla obiektów przemysłowych, magazynowych, biurowych i domów. Spółka posiada nowoczesne Laboratorium Automatyki Budynkowej, które świadczy usługi w zakresie badania i optymalizacji urządzeń oraz systemów inteligentnego budownictwa. Spółka rozwija usługi smart metering pozwalające klientom na monitorowanie zużycia mediów w rozproszonej sieć obiektów handlowych, magazynowych czy logistycznych.

ostatnio zrealizowane transakcje

transakcje

transakcje

transakcje